Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
Toiminnan sisällöstä ja sen periaatteista pähkinänkuoressa

Johtoajatuksenamme ovat lapsilähtöisyys, lasten viihtyvyys ja turvallisuus, joihin toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota. Voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla tukea lapsen kasvua ja kehitystä, pidämme myös erityisen tärkeänä sitä, että teemme alusta asti kiinteätä yhteistyötä lapsen itsensä lisäksi lapsen vanhempien, koulun ja mahdollisen muun tukiverkoston kanssa. 

Pyrimme tarjoamaan päivittäin ja viikoittain monipuolisia toimintavaihtoehtoja ja ottamaan kaikessa huomioon myös kunkin lapsen erityistarpeet ja persoonallisuuden. 
Jokaiselle toimipisteelle laaditaan vuosittain oma toimintasuunnitelmansa. Perustoiminta-ajatus on kuitenkin kaikissa kerhoissamme sama. Toimipisteen oman toimintasuunnitelman lisäksi toimintaamme ohjaa Espoon lakisääteisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, jossa määritellään mm. toiminnan yleistavoitteet, toiminnan järjestämisen periaatteet (esim. asiakasmaksut, avustukset ja palveluntuottajakriteerit), toimintaan hakeminen ja toiminnan sisällölliset tavoitteet; siinä on myös luonnosteltu puitteet kerhon ja kotien sekä koulujen väliselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Molemmat toimintasuunnitelmat ovat nähtävissä kerhossa. Ne ovat myös vapaasti saatavina sähköisessä muodossa pyynnöstä

Lukukauden alussa paneudumme jokaisessa kerhossa ensinnäkin toisiimme tutustumiseen. Tutustumme yhdessä myös toimintaympäristöömme ulkona ja sisällä sekä tämän ympäristön asettamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Opettelemme myös ne rajat, jotka kerhon aikuinen kerhoajaksi asettaa sekä suunnittelemme yhdessä kerhon yhteiset pelisäännöt. Syksyllä erityishuomiomme kiinnittyy myös turvallisuusasioihin ja erityisesti liikenneturvallisuuteen.

Vuoden mittaan seuraamme kalenteria ja myöhemmin lukuvuoden edetessä pyrimme myös toteuttamaan jonkun pitkäkestoisemman projektin, joka suunnitellaan lasten kanssa yhdessä. Tällainen projekti voi olla esimerkiksi oma näyttely, johon tehdään näyttävä yhteinen taidetyö, taikka se voi olla draamaprojekti, jonka lopuksi näytelmä esitetään yleisölle. Se voi myös olla animaatioprojekti tai vaikkapa kerholehti. Kukin kerho päättää projektistaan itsenäisesti.


Tuleville iltisläisille
 
 
Lämpimästi tervetuloa alkamaan iltis! Ekaluokkalaiset haetaan luokista ensimmäisen viikon ajan. Sen jälkeen kaikki varmaan osaavat jo tulla itsekseen kerholle. Mikäli lapsi tulee taksilla toisesta koulusta, on syytä varmistaa, että koululla tietävät, mihin kerhoon lapsi on menossa. Me puolestamme tarvitsemme tietoomme lapsen aikataulut ja taksiyrityksen nimen ja yhteystiedot. Taksifirmalle kannattaa ilmoittaa kerhomme yhteystieto (oman kerhon puhelinnumero, ei koordinaattorin tai toimitusjohtajan).
 

Tukea tarvitseva lapsi

Saamme päätösten teon jälkeen lapsilistat. Niiden välityksellä emme kuitenkaan saa tietoja lapsen erityistarpeista tai muusta huomioon otettavasta. Erityisesti toivomme, että tukea tarvitsevien lasten (ei tarvitse olla erityisopetuspäätöstä) huoltajat kävisivät etukäteen tai ainakin lukuvuoden alussa keskustelemassa lapsen tarpeista henkilökuntamme kanssa tai ainakin olisivat yhteydessä meihin. Keskustelupyyntöjä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hsis.ipinfo@gmail.com. Lasta koskevat lausunnot on hyvä liittää palvelusopimukseen ja liitteessä 1 (palvelusopimuksen 4. sivu) kuvata lapsen tarpeita. Mitä enemmän henkilökuntamme tuntee lastanne etukäteen, sitä enemmän se kykenee helpottamaan lapsenne osallistumista ryhmän toimintaan ja minimoimaan haasteellisia tilanteita ikätovereiden kanssa. Myös vetäytyvät lapset osataan näin houkutella mukaan muiden puuhiin. Mikäli lapsella on avustajatarve, tarvitsemme tiedon jo toukokuun loppuun mennessä.

Toivomme myös, että voisimme olla mukana tukea tarvitsevan lapsen tukiverkostossa ja sen toiminnassa koko sen ajan, kun tukea tarvitseva lapsi on mukana iltapäivätoiminnassa. Koulussa tai muualla järjestettävät lasta koskevat palaverit ovat osa tätä toimintaa, sillä niissä puolin ja toisin jaettava informaatio auttaa osapuolia tukemaan lasta parhaan mahdollisen tiedon mukaan. Voimme osallistua palavereihin ainoastaan lapsen huoltajan kutsusta ja luvalla. Kaikkea lasta ja perhettä koskevaa informaatiota käsittelemme luottamuksellisesti.

Ensimmäinen koulupäivä

Iltapäiväkerhomme ohjaajat hakevat iltapäiväkerholaiset heidän koululuokistaan heti ensimmäisenä koulupäivänä koulun loputtua. Haemme lapset koko ensimmäisen viikon ajan ja opettelemme yhdessä koulusta lähdön rutiinit (reppu ja takki otetaan mukaan jne.) ja sopivan reitin iltapäiväkerholle. Ensimmäisen viikon aikana sovitaan paikka koululla, jossa iltiksen ohjaaja ottaa heidät vastaan. Jos lapsenne ei tule ensimmäisenä päivänä/viikkona iltapäiväkerhoon, ilmoittakaa siitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa iltapäiväkerhoon esim. puhelinsoitolla. Näin vältymme turhalta epätietoisuudelta ja lapselle on turvallista aloittaa uusi kouluvuosi. Toivomme, että lapset osallistuvat iltapäiväkerhoon täysipainoisesti ja itsenäisesti heti ensimmäisestä päivästä lukien. Ensimmäiset kaksi viikkoa keskitymme iltapäiväkerhon rutiinien opetteluun ja toisiimme tutustumiseen.

Tiedonkulku

Kodin ja kerhon välinen yhteistyö on edellytys lapsen viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille kerhossa. Voimme pitää yhteyttä usein eri tavoin:

Kasvokkain tapahtuvat tapaamiset ovat merkityksellisiä hyvän yhteistyön kehittymiselle. Hakutilanteet ovat luontevia tapaamistuokioita ja voitte myös tulla keskustelemaan ohjaajien kanssa lastanne koskevista asioita siihen erityisesti varattuna aikana. Mikäli lapsenne kulkee kerhosta itsenäisesti, toivoisimme erityisesti, että löytäisitte alkusyksystä sellaisen ajankohdan, jolloin voisimme edes hetken keskustella lapsenne kerhopäivästä.

Järjestämme vanhemmille toiminnan suunnitteluillan ennen syyskuun puolta väliä. Siitä ilmoitetaan koulun alkamisen jälkeen, ja toivomme mahdollisimman laajaa osanottamista. Tilaisuus on myös hyvä mahdollisuus tutustua muihin vanhempiin.

Yleisin tiedonkulun väline kerhon ja kodin välillä on kerhon puhelin. Vanhempien tulee ilmoittaa kerhoon aina lapsen sairastumisesta, muista poissaoloista ja aikataulu- ja lukujärjestysmuutoksista sekä poikkeuksellisista kotiinlähtöajoista. Lapsen itsenäinen kotiinlähtö sovitaan aina aikuisten (vanhempi-ohjaaja) kesken turhien epäselvyyksien, hätäännysten ja vastuu-ristiriitojen välttämiseksi. Ilmoituksen voi toimittaa vaikka tekstiviestinä kerhon puhelimeen. Koulujen käytännön mukaisesti lasten omat puhelimet ovat kerhopäivän ajan lasten repuissa äänettömällä tai suljettuna. Kun suunnittelette lapsen itsenäisiä kotiinlähtöaikoja, niin toivomme, että aika on joko tasa- tai puolitunti. (esim. klo 16 tai 16.30) Se helpottaa ohjaajien töitä ja keskittymistä lapsista huolehtimiseen, kun heidän ei tarvitse koko ajan olla kello kädessä varmistamassa, että jokainen lähtee ajallaan kotiin. 

Jos lapsi ei saavu iltapäiväkerhoon 15 minuutin sisällä koulun loppumisesta ja hänen poissaolostaan ei ole tullut ilmoitusta, niin kerhon ohjaajat soittavat tai laittavat tekstiviestin kotiin selvittääkseen lapsen olinpaikan. Me emme saa tietoa koululta lapsen sairastumisesta, joten muistakaa aina ilmoittaa se myös kerhoon. Tekstiviestin voi laittaa vaikka edellisenä iltana. Ei - niin kiireelliseen yhteydenpitoon on olemassa kerhon oma sähköposti , jonka osoitteen saa kerhosta. Kerhon sähköposti luetaan noin kerran viikossa ja sitä kautta lähetämme pääasiallisesti kyselyjä ja yleisiä tiedotteita. Sinne voi elokuussa ennen kerhon alkua kirjoittaa lapsenne kotiinlähtöajoista, jos lapsenne kulkee itsenäisesti kotiin. Myös kaikki lisäinformaatio mitä haluatte lapsestanne kertoa, mikä auttaa iltiksen ohjaajia tekemään ensimmäisistä jännistä koulu ja kerhopäivistä positiivisen kokemuksen otamme mielellämme vastaan. Sähköpostitse ei voi ilmoittaa lapsen sairastumisesta.

Aina kuukauden lopussa jaamme koteihin kuukausitiedotteen, jossa kerromme iltapäiväkerhon kuulumisista ja kuluneen kuukauden puuhista sekä ilmoitamme tulevista tärkeistä päivämääristä, ohjelmanmuutoksista ja kaikesta muusta, jolla on vaikutusta esim. lasten kotiinlähtöaikoihin tai hakemiseen. Vanhempien velvollisuus on tarkastaa reppu tiedotteiden varalta. Kuukausitiedote voidaan toimittaa myös sähköisesti, jolloin sen vastaanottaminen edellyttää sähköpostin säännöllistä käyttämistä.

Päivittäinen toiminta

Aamutoiminta on erillismaksullista toimintaa, joka sisältää aamupalan, vakuutuksen sekä tietysti mukavaa ja rauhallista, ohjattua ja vapaata toimintaa valvotussa ympäristössä. Lapset lähetetään kouluun heidän lukujärjestyksensä mukaisesti. Aamutoiminnasta voi kysellä kerhomme ohjaajilta. Aamutoimintaa järjestetään, mikäli minimiosanottajamäärä täyttyy, Kilon, Ruusutorpan ja Viherkallion kouluilla.

Ulkoilemme vähän kehnommallakin säällä, joten sadevaatetus on paikallaan. Sadevaatteita ja varavaatteita (sukat, housut, ilmojen kylmettyä varahanskat, villasukat ym.) voi tuoda kerhoon lapsen nimellä varustetussa kangaspussissa. Ilmojen kylmetessä on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että lapsella on tarpeeksi lämmintä vaatetta päällä. Koulun lyhyen välitunnin lapsi tarkenee vähemmälläkin varustuksella, mutta iltiksen ulkoiluaikaa, joka on noin tunti kerrallaan,ei enää tarkene ilman ulkohousuja, hattua ja hanskoja. Erityisesti varahanskoja ja sukkia on hyvä olla repussa aina mukana.

Läksyjen teko on tärkeä osa iltiksen päivää. Tarkoituksemme on, että jokainen lapsi oppii itse huolehtimaan kirjoistaan ja läksyistään. Lapset tekevät läksynsä itsenäisesti ohjaajan varmistaessa jokaiselle läksyrauhan. Ohjaajat varmistavat, että läksyt on tehty ja huolellisuutta noudatettu mutta emme puutu mahdollisiin virheisiin. Vastuu läksyjen tarkastamisesta ja lapsen edistymisen seuraamisesta on vanhemmilla. Autamme toki lasta hänen joutuessaan pulmatilanteeseen läksyjä tehdessään ja informoimme vanhempia havaitessamme ongelmia jollakin osa-alueella.

Välipala syödään noin puoli kahden - kahden maissa. Välipalalista on esillä kerhon tiloissa tai koulun ruokalassa. Välipala on monipuolinen ja sisältää pääaineksen (esim. puuro, kiisseli, jogurtti, täyteleipä, hedelmäsalaatti, piirakka) lisäksi tuorepalan ja juoman sekä näkkileipää. Välipala on nimensä mukaisesti tarkoitettu lounaan ja päivällisen väliseksi ateriaksi. Kannustamme lasta syömään koulussa runsaan, lämpimän ja ravitsevan lounaan, ja toivomme, että koululounaasta muistutetaan myös kotona, sillä iltiksen välipalalla ei pärjää koko päivää. Kerhossa opettelemme syömään monipuolisesti ja periaatteena on, että kaikkia ruoka-aineksia edes maistellaan.

Välipalan ja läksyjen jälkeen on toiminnan aika. Lapsilla on mahdollisuus osallistua toimintaan koulun liikuntasalissa tai harrastaa kädentaitoja askartelun, tekstiilitöiden, maalaamisen, piirtämisen ja muun mukavan toiminnan parissa.  Esimerkiksi Viherkallion koulun kerhossa ja Playkkareissa on ollut myös kokkikerhomahdollisuus. Taavinkylän kerhossa järjestetään puolestaan musa- ja arkkitehtikerhoja. Toiminnan sisältö määräytyy ohjaajien erityisosaamisen ja lasten toiveiden perusteella ja siitä päätetään elokuun aikana ja toiminta alkaa toden teolla syyskuun alussa. Vapaa leikki kehittää mielikuvitusta ja vapaassa leikissä lapsi oppii itsenäisesti käyttämään ja kehittämään sosiaalisia taitojaan. Iltapäiväkerhon suurin merkitys onkin juuri sosiaalisen kehityksen tukemisessa, johon pyritään sekä ohjatussa että vapaassa toiminnassa sisällä ja ulkona.


H & S International School Oy HSIS Iltapäivätoiminta, Joupinpuisto 2, 02760 Espoo
p. 040 561 1015 (tj. Henna Soininen-Stojanov) / 040 8211 621 (koordinaattori Raija Ikäheimo)

  näytä normaaliversio » Ylös